Wildlife - Meisen


Kohlmeise Parus major
Kohlmeise (Parus major)
Blaumeise Cyanistes caeruleus Parus caeruleus
Blaumeise (Parus caeruleus)